Hệ thống quản lý chất lượng

1 . Chính sách chất lượng

 • Tuyển chọn đội ngũ nhân viên kỹ sư có năng lực chuyên môn cao đảm bảo tuân thủ việc thực hiện chính sách chất lượng của công ty trong quá trình thực hiện dự án. Phương châm tuyển dụng và cấp trên hướng dẫn cấp dưới, người cũ hướng dẫn người mới, người nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho người ít kinh nghiệm
 • Hợp tác, lựa chọn những nhà thầu cung cấp thiết bị có uy tín và năng lực. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vật tư và thiết bị phải đúng chuẩn đúng thiết kế và nguồn gốc rõ ràng
 • Tổ chức tập huấn, nâng cao chuyên môn và kiến thức cho cán bộ công nhân viên .
 • Tuân thủ các quy định của luật pháp, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của ngành
 • Nỗ lực thực hiện các cam kết về chất lượng, tiến độ và chất lượng
 • Chúng tôi hiểu được giá trị của sự tin cậy và uy tín nên chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các công trình một cách chất lượng và bền vững nhất.

2 . Chính sách an toàn – sức khỏe – môi trường

 • Tại DUC AN TECH rất coi trọng chính sách an toàn sức khỏe môi trường cho cán bộ nhân viên và các nhà thầu thứ 3.
 • Việc quản lý An toàn – sức khỏe môi trường được đánh giá ngang với lợi ích của cty vì vậy chúng tôi siết rất chặt về vấn đề này
 • Việc quản lý An toàn – sức khỏe môi trường thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo và của công ty
 • Việc làm An toàn là điều kiên bắt buộc để mỗi người cán bộ đến công nhân phải có đủ để thực hiện những công tác được giao
 • Bất kỳ nơi đâu, chúng tôi luôn khuyến khích mọi người chú trọng vào việc An toàn trong lao động
 • Bố trí con người và năng lực cần thiết để đảm bảo được sự an toàn.
 • Tất cả nhân viên DUC AN TECH  bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu về sự đảm bảo An toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường

3 Nguyên tắc đạo đức

Tính chính trực và đạo đức

 • Chúng ta hoạt động theo thiện ý, trung thực và công bằng.
 • Chúng ta thực hiện những gì cam kết sẽ làm.
 • Chúng ta thực hiện dịch vụ trên cơ sở các hợp đồng thiết lập rõ ràng và những hành động được định nghĩa rõ ràng.
 • Chúng ta tuân thủ những chính sách và quy trình của công ty.
 • Chúng ta tôn trọng tính bảo mật của thông tin kinh doanh và cá nhân, ta tôn trọng đạo lý địa phương và quốc tế và các tiêu chuẩn

Tôn trọng tất cả các cá nhân

 • Những đóng góp cá nhân được công nhận và trân trọng và chúng ta nhận được phản hồi thường xuyên và chính xác về những biểu hiện của mình.
 • Chúng ta tôn trọng sự khác biệt, quan tâm chăm sóc đến những người khác và không phân biệt
 • Chúng ta luôn cân nhắc những hành động của chúng ta khi ảnh hưởng đến những cá nhân khác
 • Chúng ta thể hiện cho người khác biết chúng ta ghi nhận những công lao của họ

Trách nhiệm về xã hội

 • Sự cam kết phát triển của Công ty đối với xã hội tạo ra những thử thách mới khi kết hợp lợi nhuận và trách nhiệm. Nhận thức về sự tồn tại của những rủi ro này sẽ tạo cho DUC AN TECH những yêu cầu mới và các hoạt động mới, điều này ảnh hưởng đến các cấp quản lý và tổ chức của công ty và tất cả các nhân viên cân nhắc ảnh hưởng của mình đến cộng đồng, con người và môi trường.