Công suất : 80m3/ngày

Công nghệ : Module hiếu khí

Chất liệu : inox 304,2.5mm dập nổi

Tiêu chuẩn : QCVN 14:2008, A