• Tên dự án : Khu cao ốc Hòa Bình (THE GOLDVIEW)
  • Thời gian hoàn thành : 45 ngày
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TNCONS Việt Nam
  • Đơn vị thi công : Công ty TNHH Kỹ Thuật Đức An – DUC AN TECH
  • Công suất hệ thống : 120m3/ngày.đêm
  • Công nghệ : Hệ thống tách dầu mỡ
  • Tiêu chuẩn xả thải : 40:2011/BTNMT Cột B