Đặc điểm: Nước thải trung tâm thương mại
Địa điểm: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG