• Tên dự án :Thiết kế,thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Thủy Sản Công Ty Tôm Vàng – Phú Yên
  • Thời gian hoàn thành : 45 ngày
  • Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔM VÀNG
  • Đơn vị thi công : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN – DUC AN TECH
  • Công suất hệ thống : 300m3/ngày.đêm
  • Công nghệ : MBR 
  • Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 40-2011/BTNMT, Cột B