• Tên dự án : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải chung cư CANTAVIL PREMIER
  • Thời gian hoàn thành : 45 ngày
  • Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ DAEWON-THỦ ĐỨC
  • Đơn vị thi công : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN – DUC AN TECH
  • Công suất hệ thống : 500m3/ngày.đêm
  • Công nghệ : AAO
  • Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 14-2008/BTNMT, Cột B